Du er her: Heim

Om oss

Det heile starta med at vi ville ordne oss innkjøpsavtaler slik at det ikkje vart så dyrt å halde på med paintball. Men etter kvart som interressen vart større kjøpte vi inn utleige ustyr og bygde opp ei utleige bane.

No kan vi tilby paintball utleige for folk og grupper i alle størrelsar. Og dersom det er ønskelig kan vi tilby andre aktivitetar ilag med vår samarbeidspartnar Bergtatt. Døme på aktivitetar som kan kombinerast med paintball: Kajakk padling, sykling, brevandring/ breklatring, toppturar og sportsklatring.


Robin
Daglig Leiar
Robin Berglid
Tlf: 47416429

Vegar ag
Nest Leiar
Vegar S. Bøe
Tlf: 41657113


Webansvarlig
Gustav Tisthamar
Tlf: 48249912

Kasserar
Thomas Berglid
Tlf: 99380675

Utstyrs Ansvarleg
Christian Holko
Tlf: 99236147

Bane- og Spel-ansvarleg
Tor Martin Kandal
Tlf: 99374342

Bilder og meir info kjem etterkvart. Vi har endelig nok folk i bedrifta, håpar vi.